Veltliner

Страхування від COVID-19 онлайн

Розрахунок вартості договору №{{contract.number}}   
Страхування на випадок хвороби
Страхова сума, грн. {{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].summ}}
Франшиза, грн {{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].franchise}}
Страховий платіж, грн {{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].payment}}
   
Страхування від нещасного випадку
Страхова сума, грн. {{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].summNs}}
Франшиза, грн {{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].franchiseNs}}
Страховий платіж, грн {{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].paymentNs}}


На жаль, ми не можемо оформити поліс страхування майна у разі якщо воно знаходиться в аварійному стані або не придатне для експлуатації відповідно до вимог чинних будівельних та санітарних норм.

За окремим погодженням зверніться, будь ласка, до центрального офісу СК «ВЕЛТЛІНЕР».

Вартість страхового полісу
{{totalPrice()}} грн
< Перерахувати

Оформлення полісу

Застрахована особа

рік у повному форматі, наприклад: 2012

Особи, які є громадянами наступних країн: Туреччини, Марокко, Палестини, Індії, Арабських Еміратів, Лівану, Такжикістану, Туркменістану, Афганістану, приймаються на страхування за окремим погодженням із СК «ВЕЛТЛІНЕР».

Особи віком до 5 років та понад 65 років приймаються на страхування за окремим погодженням із СК «ВЕЛТЛІНЕР».

Особи віком до 1 року приймаються на страхування за окремим погодженням із СК «ВЕЛТЛІНЕР».

Звертаємо Вашу увагу, що особи віком до 5 років мають бути у супроводі батьків у разі перетину кордону з метою в’їзду на територію України.


Адреса реєстрації

Особи, які є громадянами наступних країн: Туреччини, Марокко, Палестини, Індії, Арабських Еміратів, Лівану, Такжикістану, Туркменістану, Афганістану, приймаються на страхування за окремим погодженням із СК «ВЕЛТЛІНЕР».

Особи віком до 5 років та понад 65 років приймаються на страхування за окремим погодженням із СК «ВЕЛТЛІНЕР».

Особи віком до 1 року приймаються на страхування за окремим погодженням із СК «ВЕЛТЛІНЕР».

Звертаємо Вашу увагу, що особи віком до 5 років мають бути у супроводі батьків у разі перетину кордону з метою в’їзду на територію України.

Документ, що посвідчує особу
Закордонний паспорт

Адреса реєстрації

Персональні дані Страхувальника

Особи, які є громадянами наступних країн: Туреччини, Марокко, Палестини, Індії, Арабських Еміратів, Лівану, Такжикістану, Туркменістану, Афганістану, приймаються на страхування за окремим погодженням із СК «ВЕЛТЛІНЕР».

Особи віком до 5 років та понад 65 років приймаються на страхування за окремим погодженням із СК «ВЕЛТЛІНЕР».

Особи віком до 1 року приймаються на страхування за окремим погодженням із СК «ВЕЛТЛІНЕР».

Звертаємо Вашу увагу, що особи віком до 5 років мають бути у супроводі батьків у разі перетину кордону з метою в’їзду на територію України.

Документ, що посвідчує особу
Закордонний паспорт

Адреса реєстрації

Початок дії страхування

Будь ласка, виправте помилки!
{{getPolicyholder.error}}

Доставка

Будь ласка, виправте помилки!
{{getPolicyholder.error}}

Вартість доставки не включена у вартість Полісу страхування

Оплата

Будь ласка, виправте помилки!
{{getPolicyholder.error}}

Для оформлення підтвердіть, будь ласка, наступну інформацію:

Страхувальник підтверджує факт отримання від Страховика до моменту укладення цього Договору інформації відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року N 2664-III (із змінами та доповненнями) у повному обсязі.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
Страхувальник підтверджує, що надана йому інформація, забезпечила правильне розуміння суті такої фінансової послуги без нав'язування її придбання.


Ок
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI, Страхувальник – фізична особа надає безвідкличну згоду щодо обробки його персональних даних та персональних даних Вигодонабувача Страховиком з метою здійснення страхової діяльності, пов’язаної з нею фінансово-господарської діяльності та ведення внутрішніх баз даних Страховика. Дана обробка може також здійснюватись будь-якими третіми особами, яким Страховик надав таке право згідно з чинним законодавством України. Страхувальник посвідчує, що ознайомлений(а) зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI, а також повідомлений про те, що з моменту укладення цього Договору персональні дані Страхувальника та Вигодонабувача, зазначені у ньому, будуть включені до бази персональних даних Страховика.

Ок

Чи маєте Ви застереження щодо обробки персональних даних?

Чи належите Ви до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з політично значущими особами?

Чи включені Ви до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, санкційного переліку РНБОУ?

Для уточнення інформації, просимо зв'язатися з центральним офісом СК «ВЕЛТЛІНЕР».

Я маю наступні застереження щодо обробки персональних даних:Ок

Переглянути персональну оферту на укладання Договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транстпортних засобів («Автоцивілка»)

Персональна оферта

Страхувальник

{{contract.policyholder.lastName}} {{contract.policyholder.firstName}} {{contract.policyholder.middleName}}
ДАТА НАРОДЖЕННЯ {{viewDate(contract.policyholder.birthdate)}}
ІПН {{contract.policyholder.code ? contract.policyholder.code : 'немає'}}
АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ {{contract.policyholder.address.city}}, {{contract.policyholder.address.street}}, {{contract.policyholder.address.building}}, кв. {{contract.policyholder.address.flat}}
ТЕЛЕФОН {{contract.policyholder.phone}}
EMAIL {{contract.policyholder.email}}
{{documentList[contract.policyholder.document.type]}} {{contract.policyholder.document.series}} {{contract.policyholder.document.number}} виданий {{contract.policyholder.document.issued}} {{contract.policyholder.document.issueDate}} р.

Вигодонабувач

Згідно чинного законодавства України

Інформація про забезпечений транспортний засіб (надалі – ТЗ)

Забезпечений ТЗ – це наземний ТЗ, зазначений у Договорі або, залежно від умов Договору будь-який наземний ТЗ, який експлуатується особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, на законних підставах.

Тип ТЗ ----- легковий -----
Використовується на підставі чинного закону
Марка, модель {{contract.vehicle.brand}} {{contract.vehicle.model}}
Реєстраційний номер {{contract.vehicle.plateNum}}
№ кузова (шасі) {{contract.vehicle.vin}}
Рік випуску {{contract.vehicle.year}}
Об’єм двигуна -------------
Свідоцтво про реєстрацію ТЗ {{contract.vehicle.regSerialNumber}}

Предметом Договору є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону і пов’язані з відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров’ю та/або майну Третьої особи внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (далі - ДТП), яка сталася за участю забезпеченого ТЗ, у випадках коли Страхувальник визнаний винним у ДТП.
Третя особа – будь-яка потерпіла фізична та юридична особа, якій була завдана шкода забезпеченим ТЗ Страхувальника. Відшкодування моральної шкоди не є предметом Договору.

Водій забезпеченого ТЗ
Будь-яка особа на законних підставах, зі стажем керування понад 3 рокидо 3-х років.

Страхові випадки
Страховим випадком є подія, передбачена Договором, яка відбулась і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Третій особі за застрахованим ризиком.

Страхові ризики
«Цивільна відповідальність»
Ризик настання цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну майну, життю та/або здоров’ю (смерть, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) Третіх осіб внаслідок ДТП, яка сталася за участю забезпеченого ТЗ (за виключенням водія та пасажирів ТЗ).

Страхова сума, грн. {{contract.policy.insurSum}}
Страховий тариф, % {{contract.policy.tariff}}
Страхова премія, грн. {{contract.price}}

Франшиза безумовна
Франшиза дорівнює лімітам відповідальності за Полісом обов’язкового Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі – Поліс ОСЦПВ)

Додаткові безумовні франшизи
У разі відсутності діючого полісу ОСЦПВ додаткова франшиза складає – 2 000,00 грн. для кожного випадку (не застосовується до ТЗ, для яких не передбачене укладання полісу ОСЦПВ згідно із законодавством).

Порядок і форма сплати страхової премії
Одноразово

Строк дії Договору1 рік
з {{viewDate(contract.policy.startDate)}} до {{viewDate(contract.policy.endDate)}}

Територія дії договору
Україна, крім зони АТО, АР Крим та м. Севастополь

Всі інші умови страхування за цим Договором визначаються Правилами та Загальними умовами, викладеними в Розділі 2 (публічний договір(оферта)), який є невід'ємною частиною цього Договору, і є обов'язковими для виконання Страхувальником (Вигодонабувачем).
Страхувальник з Правилами та умовами страхування ознайомлений та згоден.Ок

Персональна оферта

Внутрішній електронний договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі – Договір) діє виключно на території України на умовах, встановлених Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

Страхувальник

{{contract.policyholder.lastName}} {{contract.policyholder.firstName}} {{contract.policyholder.middleName}}
ДАТА НАРОДЖЕННЯ {{viewDate(contract.policyholder.birthdate)}}
ІПН {{contract.policyholder.code ? contract.policyholder.code : 'немає'}}
АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ {{contract.policyholder.address.city}}, {{contract.policyholder.address.street}}, {{contract.policyholder.address.building}}, кв. {{contract.policyholder.address.flat}}
ТЕЛЕФОН {{contract.policyholder.phone}}
EMAIL {{contract.policyholder.email}}
{{documentList[contract.policyholder.document.type]}} {{contract.policyholder.document.series}} {{contract.policyholder.document.number}} виданий {{contract.policyholder.document.issued}} {{contract.policyholder.document.issueDate}} р.

Вигодонабувач

Згідно чинного законодавства України

Інформація про забезпечений транспортний засіб (надалі – ТЗ)

Марка, модель {{contract.vehicle.brand}} {{contract.vehicle.model}}
Реєстраційний номер {{contract.vehicle.plateNum}}
№ кузова (шасі) {{contract.vehicle.vin}}
Тип ТЗ {{contract.vehicle.type}}
Місто реєстрації власника ТЗ {{contract.policyholder.address.city}}
Рік випуску {{contract.vehicle.year}}

СТРАХОВА СУМА на одного потерпілого:
за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю, грн. 260 000
за шкоду, заподіяну майну, грн. 130 000

РОЗМІР ФРАНШИЗИ, грн. {{contract.mtsbu.Franchise}},00

Строк дії Договору
з {{viewDate(contract.policy.startDate)}} по {{viewDate(contract.policy.endDate)}} включно

Особливі умови використання забезпеченого ТЗ:
ТЗ використовується як таксі/маршрутне таксі НІ
ТЗ підлягає обов’язковому технічному контролю НІ
ТЗ використовується протягом повного строку страхування ТАК
до керування допущені особи з водійським стажем менше 3-х років та/або водійський стаж страхування менше 3-х років ТАК

Зменшення пільговику (%) {{contract.policyholder.privilege? '50,00%' : '0,00'}}

Страховий платіж., грн. {{contract.price}}Ок

Персональна оферта

Страхувальник

{{contract.policyholder.lastNameLatin}} {{contract.policyholder.firstNameLatin}} ({{contract.policyholder.lastName}} {{contract.policyholder.firstName}} {{contract.policyholder.middleName}})
ДАТА НАРОДЖЕННЯ {{viewDate(contract.policyholder.birthdate)}}
ІПН {{contract.policyholder.code ? contract.policyholder.code : 'немає'}}
АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ {{contract.policyholder.address.city}}, {{contract.policyholder.address.street}}, {{contract.policyholder.address.building}}, кв. {{contract.policyholder.address.flat}}

Транспортний засіб

Марка {{contract.vehicle.brand}} {{contract.vehicle.model}}
Категорія транспортного засобу ----------А
Державний номерний знак {{contract.vehicle.plateNum}}
Номер шасі чи двигуна {{contract.vehicle.vin}}

Строк дії
з {{viewDate(contract.policy.startDate)}} до {{viewDate(contract.policy.endDate)}}

Цей Договір діє на умовах країни відвідування.

Страхова сума:
на умовах країни відвідування

Страхова премія, грн. {{contract.price}}


Ок

Персональна оферта

Страхувальник

{{contract.policyholder.lastName}} {{contract.policyholder.firstName}} {{contract.policyholder.middleName}}
ДАТА НАРОДЖЕННЯ {{viewDate(contract.policyholder.birthdate)}}
ІПН {{contract.policyholder.code ? contract.policyholder.code : 'немає '}}
АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ {{contract.policyholder.address.city}}, {{contract.policyholder.address.street}}, {{contract.policyholder.address.building}}, кв. {{contract.policyholder.address.flat}}
ТЕЛЕФОН {{contract.policyholder.phone}}
EMAIL {{contract.policyholder.email}}
Документ, що посвідчує особу {{documentList[contract.policyholder.document.type]}} Закордонний паспорт{{contract.policyholder.document.series}} {{contract.policyholder.document.number}} виданий {{contract.policyholder.document.issued}} {{contract.policyholder.document.issueDate}} р.{{contract.policyholder.documentInternational.series}} {{contract.policyholder.documentInternational.number}} виданий {{contract.policyholder.documentInternational.issued}}

ЗАСТРАХОВАНІ ОСОБИ:

{{v.$model.lastNameLatin}} {{v.$model.firstNameLatin}}
ПАСПОРТ {{v.$model.documentInternational.series}} {{v.$model.documentInternational.number}} виданий {{v.$model.documentInternational.issued}}
ДАТА НАРОДЖЕННЯ {{viewDate(v.$model.birthdate)}}

ГРУПА РИЗИКУ
{{tourGoalsList[contract.policy.tourGoals]}}

Вигодонабувач
Згідно чинного законодавства України

ПРОГРАМА СТРАХУВАННЯ {{contract.policy.programType}}

ТЕРИТОРІЯ ДІЇ {{contract.policy.territory}}

СТРОК СТРАХУВАННЯ З {{viewDate(contract.policy.startDate)}} ДО {{viewDate(contract.policy.endDate)}}

ДНІ ПОКРИТТЯ {{contract.policy.cover}}

ІНШІ УМОВИ
{{contract.policy.covid.countries}}. Опція «Covid-19», детально на сайті velt.com.ua

СТРАХОВА СУМА НА КОЖНУ ЗАСТРАХОВАНУ ОСОБУ

МЕДИЧНІ ВИТРАТИ {{contract.policy.travelInsurSum}}

ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ {{contract.policy.ns.nsInsurSum}} грн

ФРАНШИЗА

МЕДИЧНІ ВИТРАТИ {{contract.policy.franchise}} {{franchCurr()}}

ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ – ВІДСУТНЯ

СТРАХОВА ПРЕМІЯ НА КОЖНУ ЗАСТРАХОВАНУ ОСОБУ

МЕДИЧНІ ВИТРАТИ {{Math.round(contract.price / contract.insurants.length * 100) /100}} ГРН.

ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ {{Math.round(contract.policy.ns.nsPaySum / contract.insurants.length * 100) /100}} ГРН.

ЗАГАЛЬНА СТРАХОВА ПРЕМІЯ {{contract.totalPrice}} ГРН.

СПЛАЧУЄТЬСЯ У СТРОК по {{viewDate('today')}} (ВКЛЮЧНО)

МІСЦЕ ВИДАЧІ Київ

ДАТА ВИДАЧІ {{viewDate('today')}}


СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ НАДАЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО «РІШЕННЯ РАДИ ЄС 2004\17\EG ЩОДО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ПОДОРОЖУЮЧИХ ОСІБ».

ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО ЦИМ ДОГОВОРОМ, НЕОБХІДНО ПРОТЯГОМ 24 ГОДИН НЕГАЙНО:

— ЗВ’ЯЗАТИСЯ З АСИСТУЮЧОЮ КОМПАНІЄЮ ТОВ «САВІТАР ГРУП» (ЦІЛОДОБОВИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР):
ТЕЛ.: +38 (044) 599 54 04; +38 (067) 443 74 30 (VIBER, WHATSAPP, TELEGRAM),
УКРАЇНА , 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. О.ГОНЧАРА, БУД. 47-Б, E-MAIL: [email protected];
— ПОВІДОМИТИ:
• НАЗВУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ (СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛТЛІНЕР"),
• ВАШЕ ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ'Я,
• НОМЕР ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ (ПОЛІСУ),
• СВОЄ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ В КРАЇНІ ПЕРЕБУВАННЯ З КОНТАКТНИМ НОМЕРОМ ТЕЛЕФОНУ,
• ПРИЧИНУ ЗВЕРНЕННЯ І ВИД НЕОБХІДНИХ ПОСЛУГ;
• ЯКЩО ТЕЛЕФОНУЄ НЕ САМА ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА – ВКАЗАТИ ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я КОНТАКТНОЇ ОСОБИ, ЇЇ ТЕЛЕФОН І АДРЕСУ.

— ЧЕКАТИ НА КООРДИНАЦІЮ ВАШИХ ПОДАЛЬШИХ ДІЙ.Ок

Персональна оферта

Страхувальник:

{{contract.policyholder.lastName}} {{contract.policyholder.firstName}} {{contract.policyholder.middleName}}
Дата народження: {{viewDate(contract.policyholder.birthdate)}}
ІПН {{contract.policyholder.code ? contract.policyholder.code : 'немає'}}
{{documentList[contract.policyholder.document.type]}}: {{contract.policyholder.document.series}} {{contract.policyholder.document.number}} виданий {{contract.policyholder.document.issued}} {{contract.policyholder.document.issueDate}} р.
Адреса реєстрації: {{contract.policyholder.address.city}}, {{contract.policyholder.address.street}}, {{contract.policyholder.address.building}}, кв. {{contract.policyholder.address.flat}}
Телефон: {{contract.policyholder.phone}}
Email: {{contract.policyholder.email}}

Ознака Договору — 1 (первинний)

Обраний Страхувальником варіант Програми страхування — {{propertyProgramsList[contract.property.program].variant}}

Загальна страхова сума — {{this.contract.property.programDetail.summ}} грн.:

Страхова сума по групам майна, грн.:
Житлове приміщення як конструктивні елементи будівлі — {{this.contract.property.programDetail.constructive}} грн.
Внутрішнє оздоблення — {{this.contract.property.programDetail.inner}} грн.
Меблі, побутова техніка, речі домашнього вжитку — {{this.contract.property.programDetail.mebel}} грн.
Аудіо-, відео-, фото-, комп’ютерна техніка — {{this.contract.property.programDetail.tech}} грн.
Безумовна франшиза (для груп майна) — {{this.contract.property.programDetail.franchise}} грн.

Страхова сума по відповідальності перед третіми особами (сусідами), грн. — {{this.contract.property.programDetail.thirdperson}} грн.

Страхова сума по нещасному випадку, грн. — {{this.contract.property.programDetail.ns}} грн.

Інформація про нерухомість (застраховане майно):

Майно не знаходиться в аварійному стані та, відповідно до вимог чинних будівельних і санітарних норм, придатне для експлуатації.

Рік побудови — {{contract.property.year}}
Матеріал виготовлення конструкцій нерухомості — {{contract.property.material}}
Поверховість — {{contract.property.poverhtotal}}
Поверх — {{contract.property.poverh}}
Загальна площа — {{contract.property.square}} кв.м.
Кількість кімнат — {{contract.property.rooms}}

Загальний страховий платіж за Договором — {{contract.property.programDetail.payment}} грн.
Період страхування — з 00:00 годин {{viewDate(contract.policy.startDate)}} по 24:00 годин {{viewDate(contract.policy.endDate)}}
Страховий платіж за період страхування — 1 рік
Дата сплати страхового платежу —{{viewDate('today')}}

Територія дії Договору (адреса (місцезнаходження) застрахованого майна):
{{contract.property.address.city}}, {{contract.property.address.street}}, {{contract.property.address.building}}, кв. {{contract.property.address.flat}}

Всі інші умови страхування за цим Договором визначаються Правилами та Загальними умовами, викладеними в Розділі 2 (публічний договір(оферта)), який є невід'ємною частиною цього Договору, і є обов'язковими для виконання Страхувальником (Вигодонабувачем).
Страхувальник з Правилами та умовами страхування ознайомлений та згоден.Ок

Персональна оферта

добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби та від нещасних випадків

Дата укладання: {{viewDate('today')}}

Страхувальник

{{contract.policyholder.lastName}} {{contract.policyholder.firstName}} {{contract.policyholder.middleName}}
ДАТА НАРОДЖЕННЯ {{viewDate(contract.policyholder.birthdate)}}
ІПН {{contract.policyholder.code ? contract.policyholder.code : 'немає'}}
{{documentList[contract.policyholder.document.type]}} {{contract.policyholder.document.series}} {{contract.policyholder.document.number}} виданий {{contract.policyholder.document.issued}} {{contract.policyholder.document.issueDate}} р.
АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ {{contract.policyholder.address.city}}, {{contract.policyholder.address.street}}, {{contract.policyholder.address.building}}, кв. {{contract.policyholder.address.flat}}

ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА Страхувальник

{{contract.insurant.lastName}} {{contract.insurant.firstName}} {{contract.insurant.middleName}}
ДАТА НАРОДЖЕННЯ {{viewDate(contract.insurant.birthdate)}}
АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ {{contract.insurant.address.city}}, {{contract.insurant.address.street}}, {{contract.insurant.address.building}}, кв. {{contract.insurant.address.flat}}
КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА {{contract.covidProgram.country}}

ВИГОДОНАБУВАЧ

згідно чинного законодавства України

Застрахований варіант: {{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].variant}}

Страхування від нещасного випадку
Страхова сума, грн.: {{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].summNs}}
Страховий тариф: {{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].tariffNs}}
Страховий платіж, грн.: {{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].paymentNs}}
Франшиза: відсутня

Страхування на випадок хвороби
Страхова сума, грн.: {{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].summ}}
Страховий тариф: {{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].tariff}}
Страховий платіж, грн.: {{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].payment}}
Франшиза: відсутня

Загальний страховий платіж за Договором: {{totalPrice()}} грн.

Строк дії Договору: з 00 год. 00 хв. {{viewDate(contract.policy.startDate)}}, але не раніше 00.00 годин дня, наступного за днем надходження страхового платежу в повному обсязі на поточний рахунок Страховика, та діє протягом 6 (шести) місяців до 24 год. 00 хв. {{viewDate(contract.policy.endDate)}}

Територія дії Договору:
Україна, крім зони АТО, АР Крим та м. Севастополь, та місце обсервації на території України.

Всі інші умови страхування за цим Договором визначаються Правилами та Загальними умовами, викладеними в Розділі 2 (публічний договір(оферта)), який є невід'ємною частиною цього Договору, і є обов'язковими для виконання Страхувальником (Вигодонабувачем).
Страхувальник з Правилами та умовами страхування ознайомлений та згоден.Ок

Персональна оферта

добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби та від нещасних випадків

Дата укладання:{{viewDate('today')}}

Страхувальник

{{contract.policyholder.lastName}} {{contract.policyholder.firstName}} {{contract.policyholder.middleName}}
ДАТА НАРОДЖЕННЯ{{viewDate(contract.policyholder.birthdate)}}
ІПН{{contract.policyholder.code ? contract.policyholder.code : 'немає'}}
ПАСПОРТСЕРІЇ {{contract.policyholder.document.series}} НОМЕР {{contract.policyholder.document.number}} виданий {{contract.policyholder.document.issued}} {{contract.policyholder.document.issueDate}}р.
АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ{{contract.policyholder.address.city}}, {{contract.policyholder.address.street}}

ЗАСТРАХОВАНА ОСОБАСтрахувальник

{{contract.insurant.lastName}} {{contract.insurant.firstName}} {{contract.insurant.middleName}}
ДАТА НАРОДЖЕННЯ{{viewDate(contract.insurant.birthdate)}}
АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ{{contract.insurant.address.city}}, {{contract.insurant.address.street}}, {{contract.insurant.address.building}},кв. {{contract.insurant.address.flat}}
КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА{{contract.covidProgram.country}}

ВИГОДОНАБУВАЧ

згідно чинного законодавства України

Застрахований варіант:{{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].variant}}

Страхування від нещасного випадку
Страхова сума, грн.:{{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].summNs}}
Страховий тариф:{{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].tariffNs}} %
Страховий платіж, грн.:{{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].paymentNs}}
Франшиза:відсутня

Страхування на випадок хвороби
Страхова сума, грн.:{{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].summ}}
Страховий тариф:{{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].tariff}} %
Страховий платіж, грн.:{{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].payment}}
Франшиза:відсутня

Загальний страховий платіж за Договором:{{totalPrice()}} грн.

Строк дії Договору:з 00 год. 00 хв. {{viewDate(contract.policy.startDate)}}, але не раніше 00.00 годин дня, наступного за днем надходження страхового платежу в повному обсязі на поточний рахунок Страховика, та діє протягом 6 (шести) місяців до 24 год. 00 хв. {{viewDate(contract.policy.endDate)}}

Територія дії Договору:
Україна, крім зони АТО, АР Крим та м. Севастополь, та місце обсервації на території України.

Всі інші умови страхування за цим Договором визначаються Правилами та Загальними умовами, викладеними в Розділі 2 (публічний договір(оферта)), який є невід'ємною частиною цього Договору, і є обов'язковими для виконання Страхувальником (Вигодонабувачем).
Страхувальник з Правилами та умовами страхування ознайомлений та згоден.Ок

Персональна оферта

Страхувальник

{{contract.policyholder.lastName}} {{contract.policyholder.firstName}} {{contract.policyholder.middleName}}
ДАТА НАРОДЖЕННЯ {{viewDate(contract.policyholder.birthdate)}}
ІПН {{contract.policyholder.code ? contract.policyholder.code : 'немає '}}
АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ {{contract.policyholder.address.city}}, {{contract.policyholder.address.street}}, {{contract.policyholder.address.building}},кв. {{contract.policyholder.address.flat}}
Документ, що посвідчує особу {{documentList[contract.policyholder.document.type]}}Закордонний паспорт{{contract.policyholder.document.series}} {{contract.policyholder.document.number}} виданий {{contract.policyholder.document.issued}} {{contract.policyholder.document.issueDate}} р.{{contract.policyholder.documentInternational.series}} {{contract.policyholder.documentInternational.number}} виданий {{contract.policyholder.documentInternational.issued}}

Застахована особа:

Страхувальник є Застрахованою особою: ТакНі

{{contract.policyholder.lastName}} {{contract.policyholder.firstName}} {{contract.policyholder.middleName}}
ДАТА НАРОДЖЕННЯ {{viewDate(contract.policyholder.birthdate)}}
АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ {{contract.policyholder.address.city}}, {{contract.policyholder.address.street}}, {{contract.policyholder.address.building}},кв. {{contract.policyholder.address.flat}}

{{contract.insurant.lastName}} {{contract.insurant.firstName}} {{contract.insurant.middleName}}
ДАТА НАРОДЖЕННЯ {{viewDate(contract.insurant.birthdate)}}
АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ {{contract.insurant.address.city}}, {{contract.insurant.address.street}}, {{contract.insurant.address.building}},кв. {{contract.insurant.address.flat}}

Група ризику за професією та віком
П1, П2, П3 Д2, Д1 

Заняття фізичною культурою та спортом
НІЗаняття фізичною культурою в ДНЗ/НЗ
Заняття фізичною культурою в ДНЗ/НЗ та непрофесійним спортом
Заняття непрофесійним спортом

Страховий захист діє на час
• спортивних змагань
• занять спортом, тренувань, учбово-тренувальних зборів, змагань
• занять фізичною культурою та спортивних змагань
• занять фізичною культурою та занять спортом, тренувань, учбово-тренувальних зборів, змагань

Група ризику за видами спорту
C1, ДC1, C2, ДC2, C3, ДC3, C4 ДC4 

Строк дії Договору: з 00 год. 00 хв. {{viewDate(contract.policy.startDate)}} по 24 год. 00 хв. {{viewDate(contract.policy.endDate)}} включно

Територія дії Договору: {{contract.policy.territory}}

Страховий захист діє: 
під час виконання службових обов’язків та перебування в дорозі
• 24 години на добу
• на час навчання в НЗ
• знаходження в ДНЗ
• оздоровлення

Страхові ризики внаслідок нещасного випадку:
• Травматичне ушкодження внаслідок нещасного випадку
• Інвалідність (І-ІІІ груп) внаслідок нещасного випадку
• Смерть внаслідок нещасного випадку

Страхова сума на одну та кожну Застраховану особу: {{contract.policy.nsInsurSum}} грн.

Страховий платіж за одну Застраховану особу: {{contract.totalPrice}} грн.

Загальний страховий платіж: {{contract.totalPrice}} грн.

СПЛАЧУЄТЬСЯ У СТРОК
по {{viewDate('today')}} (ВКЛЮЧНО)

МІСЦЕ ВИДАЧІ
Київ

ДАТА ВИДАЧІ
{{viewDate('today')}}Ок

Персональна оферта

Страхувальник:

{{contract.policyholder.lastName}} {{contract.policyholder.firstName}} {{contract.policyholder.middleName}}
Дата народження: {{viewDate(contract.policyholder.birthdate)}}
ІПН {{contract.policyholder.code ? contract.policyholder.code : 'немає'}}
{{documentList[contract.policyholder.document.type]}}: {{contract.policyholder.document.series}} {{contract.policyholder.document.number}} виданий {{contract.policyholder.document.issued}} {{contract.policyholder.document.issueDate}} р.
Адреса реєстрації: {{contract.policyholder.address.city}}, {{contract.policyholder.address.street}}, {{contract.policyholder.address.building}}, кв. {{contract.policyholder.address.flat}}

Майно:

Характеристика: {{contract.property.type}}
Загальна площа {{contract.property.square}} кв.м.

Документ, на підставі якого приміщення (будівля, споруда) перебуває у законному користуванні Страхувальника:
{{contract.property.document.type}}

Місце розташування:
{{contract.property.address.city}}, {{contract.property.address.street}}, {{contract.property.address.building}}, кв. {{contract.property.address.flat}}

Страхова сума — {{contract.liability.insSumm}} грн.

Ліміт відповідальності за шкоду, заподіяну життю/здоров’ю третіх осіб — 50% від страхової суми.
Ліміт відповідальності за шкоду, заподіяну майну третіх осіб — 50% від страхової суми.
Ліміт відповідальності за шкоду, заподіяну життю/здоров’ю третіх осіб — 75% від страхової суми.
Ліміт відповідальності за шкоду, заподіяну майну третіх осіб — 25% від страхової суми.
Ліміт відповідальності за шкоду, заподіяну життю/здоров’ю третіх осіб — 75% від страхової суми.
Ліміт відповідальності за шкоду, заподіяну майну третіх осіб — 25% від страхової суми.

Страховий тариф— {{contract.policy.tariff}}%.

Страхова премія — {{contract.price}} ГРН.

Безумовна франшиза за кожним та будь-яким страховим випадком — {{this.contract.franchise}} від страхової суми.

Порядок сплати страхової премії: одноразово, сплатити страхову премію в строк до {{viewDate(contract.policy.startDate)}}.

Строк дії Договору:
з {{viewDate(contract.policy.startDate)}} по {{viewDate(contract.policy.endDate)}} (обидві дати включно).Ок

Переглянути персональну оферту на укладання Договору добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Персональна оферта

Страхувальник

{{contract.policyholder.lastName}} {{contract.policyholder.firstName}} {{contract.policyholder.middleName}}
ДАТА НАРОДЖЕННЯ {{viewDate(contract.policyholder.birthdate)}}
ІПН {{contract.policyholder.code ? contract.policyholder.code : 'немає'}}
АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ {{contract.policyholder.address.city}}, {{contract.policyholder.address.street}}, {{contract.policyholder.address.building}}, кв. {{contract.policyholder.address.flat}}
ТЕЛЕФОН {{contract.policyholder.phone}}
EMAIL {{contract.policyholder.email}}
{{documentList[contract.policyholder.document.type]}} {{contract.policyholder.document.series}} {{contract.policyholder.document.number}} виданий {{contract.policyholder.document.issued}} {{contract.policyholder.document.issueDate}} р.

Вигодонабувач

Згідно чинного законодавства України

Інформація про забезпечений транспортний засіб (надалі – ТЗ)

Забезпечений ТЗ – це наземний ТЗ, зазначений у Договорі або, залежно від умов Договору будь-який наземний ТЗ, який експлуатується особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, на законних підставах.

Тип ТЗ ----- легковий -----
Використовується на підставі чинного закону
Марка, модель {{contract.vehicle.brand}} {{contract.vehicle.model}}
Реєстраційний номер {{contract.vehicle.plateNum}}
№ кузова (шасі) {{contract.vehicle.vin}}
Рік випуску {{contract.vehicle.year}}
Об’єм двигуна -------------
Свідоцтво про реєстрацію ТЗ {{contract.vehicle.regSerialNumber}}

Предметом Договору є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону і пов’язані з відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров’ю та/або майну Третьої особи внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (далі - ДТП), яка сталася за участю забезпеченого ТЗ, у випадках коли Страхувальник визнаний винним у ДТП.
Третя особа – будь-яка потерпіла фізична та юридична особа, якій була завдана шкода забезпеченим ТЗ Страхувальника. Відшкодування моральної шкоди не є предметом Договору.

Водій забезпеченого ТЗ
Будь-яка особа на законних підставах, зі стажем керування понад 3 рокидо 3-х років.

Страхові випадки
Страховим випадком є подія, передбачена Договором, яка відбулась і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Третій особі за застрахованим ризиком.

Страхові ризики
«Цивільна відповідальність»
Ризик настання цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну майну, життю та/або здоров’ю (смерть, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) Третіх осіб внаслідок ДТП, яка сталася за участю забезпеченого ТЗ (за виключенням водія та пасажирів ТЗ).

Страхова сума, грн. {{contract.dgo.dgoInsurSum}}
Страховий тариф, % {{contract.dgo.tariff}}
Страхова премія, грн. {{contract.dgo.dgoPaySum}}

Франшиза безумовна
Франшиза дорівнює лімітам відповідальності за Полісом обов’язкового Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі – Поліс ОСЦПВ)

Додаткові безумовні франшизи
У разі відсутності діючого полісу ОСЦПВ додаткова франшиза складає – 2 000,00 грн. для кожного випадку (не застосовується до ТЗ, для яких не передбачене укладання полісу ОСЦПВ згідно із законодавством).

Порядок і форма сплати страхової премії
Одноразово

Строк дії Договору1 рік
з {{viewDate(contract.policy.startDate)}} до {{viewDate(contract.policy.endDate)}}

Територія дії договору
Україна, крім зони АТО, АР Крим та м. Севастополь

Всі інші умови страхування за цим Договором визначаються Правилами та Загальними умовами, викладеними в Розділі 2 (публічний договір(оферта)), який є невід'ємною частиною цього Договору, і є обов'язковими для виконання Страхувальником (Вигодонабувачем).
Страхувальник з Правилами та умовами страхування ознайомлений та згоден.Ок
Ок
До сплати
Підтвердити
< Змінити дані

Підтвердження

замовлення № {{contract.number}}

{{checkCodeRes.error}}

SMS відправлено на номер
{{contract.policyholder.phone}}

Не прийшло смс?
відправити ще раз через {{countDown}} сек

Шановний клієнте!

Оформлення Полісу №{{contract.number}} обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів пройшло успішно.

Чекайте дзвінка від нашого менеджера для погодження з Вами зручного часу для підписання Полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та оплати страхового платежу.

Дякуємо за вибір Страхової компанії "ВЕЛТЛІНЕР"!

Шановний клієнте!

Оформлення Договору №{{contract.number}} добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (Добровільна Автоцивілка) пройшло успішно.

Чекайте дзвінка від нашого менеджера для погодження з Вами зручного часу для підписання Договору №{{contract.number}} добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (Добровільна Автоцивілка) та оплати страхового платежу.

Дякуємо за вибір Страхової компанії "ВЕЛТЛІНЕР"!

Шановний клієнте!

Оформлення Полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» №{{contract.number}} пройшло успішно.

Чекайте дзвінка від нашого менеджера для погодження з Вами зручного часу для підписання Полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» та оплати страхового платежу.

Дякуємо за вибір Страхової компанії "ВЕЛТЛІНЕР"!

COVID-19

{{totalPrice()}} грн
детальніше

Комплексне страхування не лише наслідків захворювання на Коронавірус COVID-19 (стаціонарне та амбулаторне лікування тривалістю від 5 діб незалежно від загального строку лікування або смерть внаслідок захворювання Застрахованої особи на COVID-19), а і страхування від нещасних випадків за ризиками - травмування, інвалідність, смерть.

Ми пропонуємо 2 варіанта страхування на вибір, вартістю 300,00 грн. або 550,00 грн., в залежності від обраних страхових сум в розрізі кожного виду страхування для кожного варіанту програми.

Франшиза: відсутня.

Вік Застрахованих осіб: від 5 до 65 років.

Строк страхування: 6 місяців.

Страховий захист діє: 24 години на добу.

Початок страхового захисту:

* по страхуванню від нещасних випадків - з 00 годин дня, наступного за днем надходження страхового платежу в повному обсязі на поточний рахунок Страховика;

* по страхуванню від захворювання на COVID-19 (коронавірус) - через 14 календарних днів з початку дії Договору.

Територія дії Договору: Україна, крім зони АТО, АР Крим та м. Севастополь.

консультація

Замовлення консультації


Замовлення консультації по комплексному страхуванню наслідків інфікування коронавірусом COVID-19 та від нещасних випадків пройшло успішно.

Ми відповімо на Ваш запит протягом 24 годин!

Дякуємо за вибір Страхової компанії "ВЕЛТЛІНЕР"!

Заявка


Ваша Заявка по комплексному страхуванню наслідків інфікування коронавірусом COVID-19 та від нещасних випадків прийнята.

Ми відповімо на Ваш запит протягом 24 годин!

Дякуємо за вибір Страхової компанії "ВЕЛТЛІНЕР"!