Veltliner

Insurance company «VELTLINER» with 100% ukrainian capital

Туристичне страхування онлайн

Розрахунок вартості договору №{{contract.number}}Згідно рекомендацій НБУ Страхова компанія «ВЕЛТЛІНЕР» не приймає на страхування усі ризики, які мають відношення до російської федерації та республіки білорусь.

Країни США, Канада, Мексика і материка Африки – за окремим погодженням із СК «ВЕЛТЛІНЕР».

Згідно рекомендацій НБУ Страхова компанія «ВЕЛТЛІНЕР» не приймає на страхування усі ризики, які мають відношення до російської федерації та республіки білорусь.

Напрямок Європа, Чехія при страховій сумі 60 000 EURO - за окремим погодженням із СК "ВЕЛТЛІНЕР". В інших випадках для поїздки в Чехію є доступні варіанти страхових сум нижче.

Напрямок Європа, Польща – за окремим погодженням із СК «ВЕЛТЛІНЕР».

Згідно рекомендацій НБУ Страхова компанія «ВЕЛТЛІНЕР» не приймає на страхування усі ризики, які мають відношення до російської федерації та республіки білорусь.

Країни США, Канада, Мексика і материка Африки – за окремим погодженням із СК «ВЕЛТЛІНЕР».

Згідно рекомендацій НБУ Страхова компанія «ВЕЛТЛІНЕР» не приймає на страхування усі ризики, які мають відношення до російської федерації та республіки білорусь.

Напрямок Європа, Чехія при страховій сумі 60 000 EURO - за окремим погодженням із СК "ВЕЛТЛІНЕР ". В інших випадках для поїздки в Чехію є доступні варіанти страхових сум нижче.

Напрямок Європа, Польща – за окремим погодженням із СК «ВЕЛТЛІНЕР».

Стахування виїзджаючих за кордон на роботу – за окремим погодженням із СК «ВЕЛТЛІНЕР».

Стахування виїзджаючих за кордон на навчання – за окремим погодженням із СК «ВЕЛТЛІНЕР».

Оберіть вид спорту

Перелік ризиків страхування від Нещасного випадку

Умови добровільного страхування від нещасних випадків під час подорожі

Нещасний випадок- раптова, короткочасна, непередбачувана, незалежна від волі Застрахованої особи (Страхувальника) та викликана зовнішнім впливом подія, включаючи протиправні дії третіх осіб, що призвела до травматичного пошкодження тканин організму Застрахованої особи з порушенням їх цілісності, функціональності, деформації та порушення функцій опорно-рухового апарату, каліцтва та(або) іншого розладу здоров'я Застрахованої особи, її загибелі, а також випадкове потрапляння в дихальні шляхи стороннього тіла, утоплення, опік, укус тварини та отруйних комах, обмороження, ураження електричним струмом та блискавкою, випадкове отруєння отруйними речовинами, дорожньо-транспортна пригода.

Хвороби та їх наслідки не вважаються нещасним випадком.

Страховим випадком є:

- Травматичне ушкодження Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.
- Встановлення первинної інвалідності Застрахованій особі внаслідок нещасного випадку.
- Смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.

згорнути

детально про Опцію
Вартість страхування медичних витрат
{{contract.price}} грн
Вартість страхування від нещасних випадків
{{contract.policy.ns.nsPaySum}} грн
< Перерахувати

Персональні дані

{{getPolicyholder.error}}
{{checkUser.error}}
{{checkUser.info}}
{{checkUser.errorSignIn}}
{{checkUser.errorSignUp}}

пароль повинен містити від 8 до 16 символів, включаючи як мінімум одну: цифру, малу та велику літери

Турист {{++index}} ({{v.$model.age}} років)

При збіганні громадянства Застрахованої особи та країни перебування, у т.ч. за Опцією COVID-19 – оформлення лише за окремим погодженням із СК «ВЕЛТЛІНЕР».

Згідно рекомендацій НБУ Страхова компанія «ВЕЛТЛІНЕР» не приймає на страхування усі ризики, які мають відношення до російської федерації та республіки білорусь.

перевірте правильність написання Прізвища та Ім'я латиницею відповідно до закордонного паспорту

рік у повному форматі, наприклад: 2012
Закордонний паспорт

При збіганні громадянства Застрахованої особи та країни перебування, у т.ч. за Опцією COVID-19 – оформлення лише за окремим погодженням із СК «ВЕЛТЛІНЕР».

Згідно рекомендацій НБУ Страхова компанія «ВЕЛТЛІНЕР» не приймає на страхування усі ризики, які мають відношення до російської федерації та республіки білорусь.

Документ, що посвідчує особу
Закордонний паспорт

Адреса реєстрації

Персональні дані Страхувальника

При збіганні громадянства Застрахованої особи та країни перебування, у т.ч. за Опцією COVID-19 – оформлення лише за окремим погодженням із СК «ВЕЛТЛІНЕР».

Згідно рекомендацій НБУ Страхова компанія «ВЕЛТЛІНЕР» не приймає на страхування усі ризики, які мають відношення до російської федерації та республіки білорусь.

Документ, що посвідчує особу
Закордонний паспорт

Адреса реєстрації

Доставка

Будь ласка, виправте помилки!
{{getPolicyholder.error}}

Вартість доставки не включена у вартість Полісу страхування

Оплата

Будь ласка, виправте помилки!
{{getPolicyholder.error}}

Для оформлення підтвердіть, будь ласка, наступну інформацію:

Страхувальник підтверджує факт отримання від Страховика до моменту укладення цього Договору інформації відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року N 2664-III (із змінами та доповненнями) у повному обсязі.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
Страхувальник підтверджує, що надана йому інформація, забезпечила правильне розуміння суті такої фінансової послуги без нав'язування її придбання.


Ок
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI, Страхувальник – фізична особа надає безвідкличну згоду щодо обробки його персональних даних та персональних даних Вигодонабувача Страховиком з метою здійснення страхової діяльності, пов’язаної з нею фінансово-господарської діяльності та ведення внутрішніх баз даних Страховика. Дана обробка може також здійснюватись будь-якими третіми особами, яким Страховик надав таке право згідно з чинним законодавством України. Страхувальник посвідчує, що ознайомлений(а) зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI, а також повідомлений про те, що з моменту укладення цього Договору персональні дані Страхувальника та Вигодонабувача, зазначені у ньому, будуть включені до бази персональних даних Страховика.

Ок

Чи маєте Ви застереження щодо обробки персональних даних?

Чи належите Ви до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з політично значущими особами?

Чи включені Ви до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, санкційного переліку РНБОУ?

Для уточнення інформації, просимо зв'язатися з центральним офісом СК «ВЕЛТЛІНЕР».

Я маю наступні застереження щодо обробки персональних даних:Ок

Переглянути персональну оферту на укладання Договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транстпортних засобів («Автоцивілка»)

Персональна оферта

Страхувальник

{{contract.policyholder.lastName}} {{contract.policyholder.firstName}} {{contract.policyholder.middleName}}
ДАТА НАРОДЖЕННЯ {{viewDate(contract.policyholder.birthdate)}}
ІПН {{contract.policyholder.code ? contract.policyholder.code : 'немає'}}
АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ {{contract.policyholder.address.city}}, {{contract.policyholder.address.street}}, {{contract.policyholder.address.building}}, кв. {{contract.policyholder.address.flat}}
ТЕЛЕФОН {{contract.policyholder.phone}}
EMAIL {{contract.policyholder.email}}
{{documentList[contract.policyholder.document.type]}} {{contract.policyholder.document.series}} {{contract.policyholder.document.number}} виданий {{contract.policyholder.document.issued}} {{contract.policyholder.document.issueDate}} р.

Вигодонабувач

Згідно чинного законодавства України

Інформація про забезпечений транспортний засіб (надалі – ТЗ)

Забезпечений ТЗ – це наземний ТЗ, зазначений у Договорі або, залежно від умов Договору будь-який наземний ТЗ, який експлуатується особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, на законних підставах.

Тип ТЗ ----- легковий -----
Використовується на підставі чинного закону
Марка, модель {{contract.vehicle.brand}} {{contract.vehicle.model}}
Реєстраційний номер {{contract.vehicle.plateNum}}
№ кузова (шасі) {{contract.vehicle.vin}}
Рік випуску {{contract.vehicle.year}}
Об’єм двигуна -------------
Свідоцтво про реєстрацію ТЗ {{contract.vehicle.regSerialNumber}}

Предметом Договору є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону і пов’язані з відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров’ю та/або майну Третьої особи внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (далі - ДТП), яка сталася за участю забезпеченого ТЗ, у випадках коли Страхувальник визнаний винним у ДТП.
Третя особа – будь-яка потерпіла фізична та юридична особа, якій була завдана шкода забезпеченим ТЗ Страхувальника. Відшкодування моральної шкоди не є предметом Договору.

Водій забезпеченого ТЗ
Будь-яка особа на законних підставах, зі стажем керування понад 3 рокидо 3-х років.

Страхові випадки
Страховим випадком є подія, передбачена Договором, яка відбулась і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Третій особі за застрахованим ризиком.

Страхові ризики
«Цивільна відповідальність»
Ризик настання цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну майну, життю та/або здоров’ю (смерть, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) Третіх осіб внаслідок ДТП, яка сталася за участю забезпеченого ТЗ (за виключенням водія та пасажирів ТЗ).

Страхова сума, грн. {{contract.policy.insurSum}}
Страховий тариф, % {{contract.policy.tariff}}
Страхова премія, грн. {{contract.price}}

Франшиза безумовна
Франшиза дорівнює лімітам відповідальності за Полісом обов’язкового Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі – Поліс ОСЦПВ)

Додаткові безумовні франшизи
У разі відсутності діючого полісу ОСЦПВ додаткова франшиза складає – 2 000,00 грн. для кожного випадку (не застосовується до ТЗ, для яких не передбачене укладання полісу ОСЦПВ згідно із законодавством).

Порядок і форма сплати страхової премії
Одноразово

Строк дії Договору1 рік
з {{viewDate(contract.policy.startDate)}} до {{viewDate(contract.policy.endDate)}}

Територія дії договору
Україна, крім зони АТО, АР Крим та м. Севастополь

Всі інші умови страхування за цим Договором визначаються Правилами та Загальними умовами, викладеними в Розділі 2 (публічний договір(оферта)), який є невід'ємною частиною цього Договору, і є обов'язковими для виконання Страхувальником (Вигодонабувачем).
Страхувальник з Правилами та умовами страхування ознайомлений та згоден.Ок

Персональна оферта

Внутрішній електронний договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі – Договір) діє виключно на території України на умовах, встановлених Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

Страхувальник

{{contract.policyholder.lastName}} {{contract.policyholder.firstName}} {{contract.policyholder.middleName}}
ДАТА НАРОДЖЕННЯ {{viewDate(contract.policyholder.birthdate)}}
ІПН {{contract.policyholder.code ? contract.policyholder.code : 'немає'}}
АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ {{contract.policyholder.address.city}}, {{contract.policyholder.address.street}}, {{contract.policyholder.address.building}}, кв. {{contract.policyholder.address.flat}}
ТЕЛЕФОН {{contract.policyholder.phone}}
EMAIL {{contract.policyholder.email}}
{{documentList[contract.policyholder.document.type]}} {{contract.policyholder.document.series}} {{contract.policyholder.document.number}} виданий {{contract.policyholder.document.issued}} {{contract.policyholder.document.issueDate}} р.

Вигодонабувач

Згідно чинного законодавства України

Інформація про забезпечений транспортний засіб (надалі – ТЗ)

Марка, модель {{contract.vehicle.brand}} {{contract.vehicle.model}}
Реєстраційний номер {{contract.vehicle.plateNum}}
№ кузова (шасі) {{contract.vehicle.vin}}
Тип ТЗ {{contract.vehicle.type}}
Місто реєстрації власника ТЗ {{contract.policyholder.address.city}}
Рік випуску {{contract.vehicle.year}}

СТРАХОВА СУМА на одного потерпілого:
за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю, грн. 260 000
за шкоду, заподіяну майну, грн. 130 000

РОЗМІР ФРАНШИЗИ, грн. {{contract.mtsbu.Franchise}},00

Строк дії Договору
з {{viewDate(contract.policy.startDate)}} по {{viewDate(contract.policy.endDate)}} включно

Особливі умови використання забезпеченого ТЗ:
ТЗ використовується як таксі/маршрутне таксі НІ
ТЗ підлягає обов’язковому технічному контролю НІ
ТЗ використовується протягом повного строку страхування ТАК
до керування допущені особи з водійським стажем менше 3-х років та/або водійський стаж страхування менше 3-х років ТАК

Зменшення пільговику (%) {{contract.policyholder.privilege? '50,00%' : '0,00'}}

Страховий платіж., грн. {{contract.price}}Ок

Персональна оферта

Страхувальник

{{contract.policyholder.lastNameLatin}} {{contract.policyholder.firstNameLatin}} ({{contract.policyholder.lastName}} {{contract.policyholder.firstName}} {{contract.policyholder.middleName}})
ДАТА НАРОДЖЕННЯ {{viewDate(contract.policyholder.birthdate)}}
ІПН {{contract.policyholder.code ? contract.policyholder.code : 'немає'}}
АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ {{contract.policyholder.address.city}}, {{contract.policyholder.address.street}}, {{contract.policyholder.address.building}}, кв. {{contract.policyholder.address.flat}}

Транспортний засіб

Марка {{contract.vehicle.brand}} {{contract.vehicle.model}}
Категорія транспортного засобу ----------А
Державний номерний знак {{contract.vehicle.plateNum}}
Номер шасі чи двигуна {{contract.vehicle.vin}}

Строк дії
з {{viewDate(contract.policy.startDate)}} до {{viewDate(contract.policy.endDate)}}

Цей Договір діє на умовах країни відвідування.

Страхова сума:
на умовах країни відвідування

Страхова премія, грн. {{contract.price}}


Ок

Персональна оферта

Страхувальник

{{contract.policyholder.lastName}} {{contract.policyholder.firstName}} {{contract.policyholder.middleName}}
ДАТА НАРОДЖЕННЯ {{viewDate(contract.policyholder.birthdate)}}
ІПН {{contract.policyholder.code ? contract.policyholder.code : 'немає '}}
АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ {{contract.policyholder.address.city}}, {{contract.policyholder.address.street}}, {{contract.policyholder.address.building}}, кв. {{contract.policyholder.address.flat}}
ТЕЛЕФОН {{contract.policyholder.phone}}
EMAIL {{contract.policyholder.email}}
Документ, що посвідчує особу {{documentList[contract.policyholder.document.type]}} Закордонний паспорт{{contract.policyholder.document.series}} {{contract.policyholder.document.number}} виданий {{contract.policyholder.document.issued}} {{contract.policyholder.document.issueDate}} р.{{contract.policyholder.documentInternational.series}} {{contract.policyholder.documentInternational.number}} виданий {{contract.policyholder.documentInternational.issued}}

ЗАСТРАХОВАНІ ОСОБИ:

{{v.$model.lastNameLatin}} {{v.$model.firstNameLatin}}
ПАСПОРТ {{v.$model.documentInternational.series}} {{v.$model.documentInternational.number}} виданий {{v.$model.documentInternational.issued}}
ДАТА НАРОДЖЕННЯ {{viewDate(v.$model.birthdate)}}

ГРУПА РИЗИКУ
{{tourGoalsList[contract.policy.tourGoals]}}

Вигодонабувач
Згідно чинного законодавства України

ПРОГРАМА СТРАХУВАННЯ {{contract.policy.programType}}

ТЕРИТОРІЯ ДІЇ {{contract.policy.territory}}

СТРОК СТРАХУВАННЯ З {{viewDate(contract.policy.startDate)}} ДО {{viewDate(contract.policy.endDate)}}

ДНІ ПОКРИТТЯ {{contract.policy.cover}}

ІНШІ УМОВИ
{{contract.policy.covid.countries}}. Опція «Covid-19», детально на сайті velt.com.ua

СТРАХОВА СУМА НА КОЖНУ ЗАСТРАХОВАНУ ОСОБУ

МЕДИЧНІ ВИТРАТИ {{contract.policy.travelInsurSum}}

ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ {{contract.policy.ns.nsInsurSum}} грн

ФРАНШИЗА

МЕДИЧНІ ВИТРАТИ {{contract.policy.franchise}} {{franchCurr()}}

ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ – ВІДСУТНЯ

СТРАХОВА ПРЕМІЯ НА КОЖНУ ЗАСТРАХОВАНУ ОСОБУ

МЕДИЧНІ ВИТРАТИ {{Math.round(contract.price / contract.insurants.length * 100) /100}} ГРН.

ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ {{Math.round(contract.policy.ns.nsPaySum / contract.insurants.length * 100) /100}} ГРН.

ЗАГАЛЬНА СТРАХОВА ПРЕМІЯ {{contract.totalPrice}} ГРН.

СПЛАЧУЄТЬСЯ У СТРОК по {{viewDate('today')}} (ВКЛЮЧНО)

МІСЦЕ ВИДАЧІ Київ

ДАТА ВИДАЧІ {{viewDate('today')}}


СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ НАДАЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО «РІШЕННЯ РАДИ ЄС 2004\17\EG ЩОДО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ПОДОРОЖУЮЧИХ ОСІБ».

ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО ЦИМ ДОГОВОРОМ, НЕОБХІДНО ПРОТЯГОМ 24 ГОДИН НЕГАЙНО:

— ЗВ’ЯЗАТИСЯ З АСИСТУЮЧОЮ КОМПАНІЄЮ ТОВ «САВІТАР ГРУП» (ЦІЛОДОБОВИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР):
ТЕЛ.: +38 (044) 599 54 04; +38 (067) 443 74 30 (VIBER, WHATSAPP, TELEGRAM),
УКРАЇНА , 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. О.ГОНЧАРА, БУД. 47-Б, E-MAIL: [email protected];
— ПОВІДОМИТИ:
• НАЗВУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ (СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛТЛІНЕР"),
• ВАШЕ ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ'Я,
• НОМЕР ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ (ПОЛІСУ),
• СВОЄ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ В КРАЇНІ ПЕРЕБУВАННЯ З КОНТАКТНИМ НОМЕРОМ ТЕЛЕФОНУ,
• ПРИЧИНУ ЗВЕРНЕННЯ І ВИД НЕОБХІДНИХ ПОСЛУГ;
• ЯКЩО ТЕЛЕФОНУЄ НЕ САМА ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА – ВКАЗАТИ ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я КОНТАКТНОЇ ОСОБИ, ЇЇ ТЕЛЕФОН І АДРЕСУ.

— ЧЕКАТИ НА КООРДИНАЦІЮ ВАШИХ ПОДАЛЬШИХ ДІЙ.Ок

Персональна оферта

Страхувальник:

{{contract.policyholder.lastName}} {{contract.policyholder.firstName}} {{contract.policyholder.middleName}}
Дата народження: {{viewDate(contract.policyholder.birthdate)}}
ІПН {{contract.policyholder.code ? contract.policyholder.code : 'немає'}}
{{documentList[contract.policyholder.document.type]}}: {{contract.policyholder.document.series}} {{contract.policyholder.document.number}} виданий {{contract.policyholder.document.issued}} {{contract.policyholder.document.issueDate}} р.
Адреса реєстрації: {{contract.policyholder.address.city}}, {{contract.policyholder.address.street}}, {{contract.policyholder.address.building}}, кв. {{contract.policyholder.address.flat}}
Телефон: {{contract.policyholder.phone}}
Email: {{contract.policyholder.email}}

Ознака Договору — 1 (первинний)

Обраний Страхувальником варіант Програми страхування — {{propertyProgramsList[contract.property.program].variant}}

Загальна страхова сума — {{this.contract.property.programDetail.summ}} грн.:

Страхова сума по групам майна, грн.:
Житлове приміщення як конструктивні елементи будівлі — {{this.contract.property.programDetail.constructive}} грн.
Внутрішнє оздоблення — {{this.contract.property.programDetail.inner}} грн.
Меблі, побутова техніка, речі домашнього вжитку — {{this.contract.property.programDetail.mebel}} грн.
Аудіо-, відео-, фото-, комп’ютерна техніка — {{this.contract.property.programDetail.tech}} грн.
Безумовна франшиза (для груп майна) — {{this.contract.property.programDetail.franchise}} грн.

Страхова сума по відповідальності перед третіми особами (сусідами), грн. — {{this.contract.property.programDetail.thirdperson}} грн.

Страхова сума по нещасному випадку, грн. — {{this.contract.property.programDetail.ns}} грн.

Інформація про нерухомість (застраховане майно):

Майно не знаходиться в аварійному стані та, відповідно до вимог чинних будівельних і санітарних норм, придатне для експлуатації.

Рік побудови — {{contract.property.year}}
Матеріал виготовлення конструкцій нерухомості — {{contract.property.material}}
Поверховість — {{contract.property.poverhtotal}}
Поверх — {{contract.property.poverh}}
Загальна площа — {{contract.property.square}} кв.м.
Кількість кімнат — {{contract.property.rooms}}

Загальний страховий платіж за Договором — {{contract.property.programDetail.payment}} грн.
Період страхування — з 00:00 годин {{viewDate(contract.policy.startDate)}} по 24:00 годин {{viewDate(contract.policy.endDate)}}
Страховий платіж за період страхування — 1 рік
Дата сплати страхового платежу —{{viewDate('today')}}

Територія дії Договору (адреса (місцезнаходження) застрахованого майна):
{{contract.property.address.city}}, {{contract.property.address.street}}, {{contract.property.address.building}}, кв. {{contract.property.address.flat}}

Всі інші умови страхування за цим Договором визначаються Правилами та Загальними умовами, викладеними в Розділі 2 (публічний договір(оферта)), який є невід'ємною частиною цього Договору, і є обов'язковими для виконання Страхувальником (Вигодонабувачем).
Страхувальник з Правилами та умовами страхування ознайомлений та згоден.Ок

Персональна оферта

добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби та від нещасних випадків

Дата укладання: {{viewDate('today')}}

Страхувальник

{{contract.policyholder.lastName}} {{contract.policyholder.firstName}} {{contract.policyholder.middleName}}
ДАТА НАРОДЖЕННЯ {{viewDate(contract.policyholder.birthdate)}}
ІПН {{contract.policyholder.code ? contract.policyholder.code : 'немає'}}
{{documentList[contract.policyholder.document.type]}} {{contract.policyholder.document.series}} {{contract.policyholder.document.number}} виданий {{contract.policyholder.document.issued}} {{contract.policyholder.document.issueDate}} р.
АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ {{contract.policyholder.address.city}}, {{contract.policyholder.address.street}}, {{contract.policyholder.address.building}}, кв. {{contract.policyholder.address.flat}}

ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА Страхувальник

{{contract.insurant.lastName}} {{contract.insurant.firstName}} {{contract.insurant.middleName}}
ДАТА НАРОДЖЕННЯ {{viewDate(contract.insurant.birthdate)}}
АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ {{contract.insurant.address.city}}, {{contract.insurant.address.street}}, {{contract.insurant.address.building}}, кв. {{contract.insurant.address.flat}}
КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА {{contract.covidProgram.country}}

ВИГОДОНАБУВАЧ

згідно чинного законодавства України

Застрахований варіант: {{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].variant}}

Страхування від нещасного випадку
Страхова сума, грн.: {{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].summNs}}
Страховий тариф: {{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].tariffNs}}
Страховий платіж, грн.: {{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].paymentNs}}
Франшиза: відсутня

Страхування на випадок хвороби
Страхова сума, грн.: {{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].summ}}
Страховий тариф: {{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].tariff}}
Страховий платіж, грн.: {{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].payment}}
Франшиза: відсутня

Загальний страховий платіж за Договором: {{totalPrice()}} грн.

Строк дії Договору: з 00 год. 00 хв. {{viewDate(contract.policy.startDate)}}, але не раніше 00.00 годин дня, наступного за днем надходження страхового платежу в повному обсязі на поточний рахунок Страховика, та діє протягом 6 (шести) місяців до 24 год. 00 хв. {{viewDate(contract.policy.endDate)}}

Територія дії Договору:
Україна, крім зони АТО, АР Крим та м. Севастополь, та місце обсервації на території України.

Всі інші умови страхування за цим Договором визначаються Правилами та Загальними умовами, викладеними в Розділі 2 (публічний договір(оферта)), який є невід'ємною частиною цього Договору, і є обов'язковими для виконання Страхувальником (Вигодонабувачем).
Страхувальник з Правилами та умовами страхування ознайомлений та згоден.Ок

Персональна оферта

добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби та від нещасних випадків

Дата укладання:{{viewDate('today')}}

Страхувальник

{{contract.policyholder.lastName}} {{contract.policyholder.firstName}} {{contract.policyholder.middleName}}
ДАТА НАРОДЖЕННЯ{{viewDate(contract.policyholder.birthdate)}}
ІПН{{contract.policyholder.code ? contract.policyholder.code : 'немає'}}
ПАСПОРТСЕРІЇ {{contract.policyholder.document.series}} НОМЕР {{contract.policyholder.document.number}} виданий {{contract.policyholder.document.issued}} {{contract.policyholder.document.issueDate}}р.
АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ{{contract.policyholder.address.city}}, {{contract.policyholder.address.street}}

ЗАСТРАХОВАНА ОСОБАСтрахувальник

{{contract.insurant.lastName}} {{contract.insurant.firstName}} {{contract.insurant.middleName}}
ДАТА НАРОДЖЕННЯ{{viewDate(contract.insurant.birthdate)}}
АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ{{contract.insurant.address.city}}, {{contract.insurant.address.street}}, {{contract.insurant.address.building}},кв. {{contract.insurant.address.flat}}
КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА{{contract.covidProgram.country}}

ВИГОДОНАБУВАЧ

згідно чинного законодавства України

Застрахований варіант:{{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].variant}}

Страхування від нещасного випадку
Страхова сума, грн.:{{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].summNs}}
Страховий тариф:{{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].tariffNs}} %
Страховий платіж, грн.:{{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].paymentNs}}
Франшиза:відсутня

Страхування на випадок хвороби
Страхова сума, грн.:{{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].summ}}
Страховий тариф:{{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].tariff}} %
Страховий платіж, грн.:{{covidProgramsList[contract.covidProgram.program].payment}}
Франшиза:відсутня

Загальний страховий платіж за Договором:{{totalPrice()}} грн.

Строк дії Договору:з 00 год. 00 хв. {{viewDate(contract.policy.startDate)}}, але не раніше 00.00 годин дня, наступного за днем надходження страхового платежу в повному обсязі на поточний рахунок Страховика, та діє протягом 6 (шести) місяців до 24 год. 00 хв. {{viewDate(contract.policy.endDate)}}

Територія дії Договору:
Україна, крім зони АТО, АР Крим та м. Севастополь, та місце обсервації на території України.

Всі інші умови страхування за цим Договором визначаються Правилами та Загальними умовами, викладеними в Розділі 2 (публічний договір(оферта)), який є невід'ємною частиною цього Договору, і є обов'язковими для виконання Страхувальником (Вигодонабувачем).
Страхувальник з Правилами та умовами страхування ознайомлений та згоден.Ок

Персональна оферта

Страхувальник

{{contract.policyholder.lastName}} {{contract.policyholder.firstName}} {{contract.policyholder.middleName}}
ДАТА НАРОДЖЕННЯ {{viewDate(contract.policyholder.birthdate)}}
ІПН {{contract.policyholder.code ? contract.policyholder.code : 'немає '}}
АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ {{contract.policyholder.address.city}}, {{contract.policyholder.address.street}}, {{contract.policyholder.address.building}},кв. {{contract.policyholder.address.flat}}
Документ, що посвідчує особу {{documentList[contract.policyholder.document.type]}}Закордонний паспорт{{contract.policyholder.document.series}} {{contract.policyholder.document.number}} виданий {{contract.policyholder.document.issued}} {{contract.policyholder.document.issueDate}} р.{{contract.policyholder.documentInternational.series}} {{contract.policyholder.documentInternational.number}} виданий {{contract.policyholder.documentInternational.issued}}

Застахована особа:

Страхувальник є Застрахованою особою: ТакНі

{{contract.policyholder.lastName}} {{contract.policyholder.firstName}} {{contract.policyholder.middleName}}
ДАТА НАРОДЖЕННЯ {{viewDate(contract.policyholder.birthdate)}}
АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ {{contract.policyholder.address.city}}, {{contract.policyholder.address.street}}, {{contract.policyholder.address.building}},кв. {{contract.policyholder.address.flat}}

{{contract.insurant.lastName}} {{contract.insurant.firstName}} {{contract.insurant.middleName}}
ДАТА НАРОДЖЕННЯ {{viewDate(contract.insurant.birthdate)}}
АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ {{contract.insurant.address.city}}, {{contract.insurant.address.street}}, {{contract.insurant.address.building}},кв. {{contract.insurant.address.flat}}

Група ризику за професією та віком
П1, П2, П3 Д2, Д1 

Заняття фізичною культурою та спортом
НІЗаняття фізичною культурою в ДНЗ/НЗ
Заняття фізичною культурою в ДНЗ/НЗ та непрофесійним спортом
Заняття непрофесійним спортом

Страховий захист діє на час
• спортивних змагань
• занять спортом, тренувань, учбово-тренувальних зборів, змагань
• занять фізичною культурою та спортивних змагань
• занять фізичною культурою та занять спортом, тренувань, учбово-тренувальних зборів, змагань

Група ризику за видами спорту
C1, ДC1, C2, ДC2, C3, ДC3, C4 ДC4 

Строк дії Договору: з 00 год. 00 хв. {{viewDate(contract.policy.startDate)}} по 24 год. 00 хв. {{viewDate(contract.policy.endDate)}} включно

Територія дії Договору: {{contract.policy.territory}}

Страховий захист діє: 
під час виконання службових обов’язків та перебування в дорозі
• 24 години на добу
• на час навчання в НЗ
• знаходження в ДНЗ
• оздоровлення

Страхові ризики внаслідок нещасного випадку:
• Травматичне ушкодження внаслідок нещасного випадку
• Інвалідність (І-ІІІ груп) внаслідок нещасного випадку
• Смерть внаслідок нещасного випадку

Страхова сума на одну та кожну Застраховану особу: {{contract.policy.nsInsurSum}} грн.

Страховий платіж за одну Застраховану особу: {{contract.totalPrice}} грн.

Загальний страховий платіж: {{contract.totalPrice}} грн.

СПЛАЧУЄТЬСЯ У СТРОК
по {{viewDate('today')}} (ВКЛЮЧНО)

МІСЦЕ ВИДАЧІ
Київ

ДАТА ВИДАЧІ
{{viewDate('today')}}Ок

Персональна оферта

Страхувальник:

{{contract.policyholder.lastName}} {{contract.policyholder.firstName}} {{contract.policyholder.middleName}}
Дата народження: {{viewDate(contract.policyholder.birthdate)}}
ІПН {{contract.policyholder.code ? contract.policyholder.code : 'немає'}}
{{documentList[contract.policyholder.document.type]}}: {{contract.policyholder.document.series}} {{contract.policyholder.document.number}} виданий {{contract.policyholder.document.issued}} {{contract.policyholder.document.issueDate}} р.
Адреса реєстрації: {{contract.policyholder.address.city}}, {{contract.policyholder.address.street}}, {{contract.policyholder.address.building}}, кв. {{contract.policyholder.address.flat}}

Майно:

Характеристика: {{contract.property.type}}
Загальна площа {{contract.property.square}} кв.м.

Документ, на підставі якого приміщення (будівля, споруда) перебуває у законному користуванні Страхувальника:
{{contract.property.document.type}}

Місце розташування:
{{contract.property.address.city}}, {{contract.property.address.street}}, {{contract.property.address.building}}, кв. {{contract.property.address.flat}}

Страхова сума — {{contract.liability.insSumm}} грн.

Ліміт відповідальності за шкоду, заподіяну життю/здоров’ю третіх осіб — 50% від страхової суми.
Ліміт відповідальності за шкоду, заподіяну майну третіх осіб — 50% від страхової суми.
Ліміт відповідальності за шкоду, заподіяну життю/здоров’ю третіх осіб — 75% від страхової суми.
Ліміт відповідальності за шкоду, заподіяну майну третіх осіб — 25% від страхової суми.
Ліміт відповідальності за шкоду, заподіяну життю/здоров’ю третіх осіб — 75% від страхової суми.
Ліміт відповідальності за шкоду, заподіяну майну третіх осіб — 25% від страхової суми.

Страховий тариф— {{contract.policy.tariff}}%.

Страхова премія — {{contract.price}} ГРН.

Безумовна франшиза за кожним та будь-яким страховим випадком — {{this.contract.franchise}} від страхової суми.

Порядок сплати страхової премії: одноразово, сплатити страхову премію в строк до {{viewDate(contract.policy.startDate)}}.

Строк дії Договору:
з {{viewDate(contract.policy.startDate)}} по {{viewDate(contract.policy.endDate)}} (обидві дати включно).Ок

Переглянути персональну оферту на укладання Договору добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Персональна оферта

Страхувальник

{{contract.policyholder.lastName}} {{contract.policyholder.firstName}} {{contract.policyholder.middleName}}
ДАТА НАРОДЖЕННЯ {{viewDate(contract.policyholder.birthdate)}}
ІПН {{contract.policyholder.code ? contract.policyholder.code : 'немає'}}
АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ {{contract.policyholder.address.city}}, {{contract.policyholder.address.street}}, {{contract.policyholder.address.building}}, кв. {{contract.policyholder.address.flat}}
ТЕЛЕФОН {{contract.policyholder.phone}}
EMAIL {{contract.policyholder.email}}
{{documentList[contract.policyholder.document.type]}} {{contract.policyholder.document.series}} {{contract.policyholder.document.number}} виданий {{contract.policyholder.document.issued}} {{contract.policyholder.document.issueDate}} р.

Вигодонабувач

Згідно чинного законодавства України

Інформація про забезпечений транспортний засіб (надалі – ТЗ)

Забезпечений ТЗ – це наземний ТЗ, зазначений у Договорі або, залежно від умов Договору будь-який наземний ТЗ, який експлуатується особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, на законних підставах.

Тип ТЗ ----- легковий -----
Використовується на підставі чинного закону
Марка, модель {{contract.vehicle.brand}} {{contract.vehicle.model}}
Реєстраційний номер {{contract.vehicle.plateNum}}
№ кузова (шасі) {{contract.vehicle.vin}}
Рік випуску {{contract.vehicle.year}}
Об’єм двигуна -------------
Свідоцтво про реєстрацію ТЗ {{contract.vehicle.regSerialNumber}}

Предметом Договору є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону і пов’язані з відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров’ю та/або майну Третьої особи внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (далі - ДТП), яка сталася за участю забезпеченого ТЗ, у випадках коли Страхувальник визнаний винним у ДТП.
Третя особа – будь-яка потерпіла фізична та юридична особа, якій була завдана шкода забезпеченим ТЗ Страхувальника. Відшкодування моральної шкоди не є предметом Договору.

Водій забезпеченого ТЗ
Будь-яка особа на законних підставах, зі стажем керування понад 3 рокидо 3-х років.

Страхові випадки
Страховим випадком є подія, передбачена Договором, яка відбулась і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Третій особі за застрахованим ризиком.

Страхові ризики
«Цивільна відповідальність»
Ризик настання цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну майну, життю та/або здоров’ю (смерть, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) Третіх осіб внаслідок ДТП, яка сталася за участю забезпеченого ТЗ (за виключенням водія та пасажирів ТЗ).

Страхова сума, грн. {{contract.dgo.dgoInsurSum}}
Страховий тариф, % {{contract.dgo.tariff}}
Страхова премія, грн. {{contract.dgo.dgoPaySum}}

Франшиза безумовна
Франшиза дорівнює лімітам відповідальності за Полісом обов’язкового Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі – Поліс ОСЦПВ)

Додаткові безумовні франшизи
У разі відсутності діючого полісу ОСЦПВ додаткова франшиза складає – 2 000,00 грн. для кожного випадку (не застосовується до ТЗ, для яких не передбачене укладання полісу ОСЦПВ згідно із законодавством).

Порядок і форма сплати страхової премії
Одноразово

Строк дії Договору1 рік
з {{viewDate(contract.policy.startDate)}} до {{viewDate(contract.policy.endDate)}}

Територія дії договору
Україна, крім зони АТО, АР Крим та м. Севастополь

Всі інші умови страхування за цим Договором визначаються Правилами та Загальними умовами, викладеними в Розділі 2 (публічний договір(оферта)), який є невід'ємною частиною цього Договору, і є обов'язковими для виконання Страхувальником (Вигодонабувачем).
Страхувальник з Правилами та умовами страхування ознайомлений та згоден.Ок
Ок
До сплати
Підтвердити
< Змінити дані

Підтвердження

замовлення № {{contract.number}}

{{checkCodeRes.error}}

SMS відправлено на номер
{{contract.policyholder.phone}}

Не прийшло смс?
відправити ще раз через {{countDown}} сек

Шановний клієнте!

Оформлення Полісу №{{contract.number}} обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів пройшло успішно.

Чекайте дзвінка від нашого менеджера для погодження з Вами зручного часу для підписання Полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та оплати страхового платежу.

Дякуємо за вибір Страхової компанії "ВЕЛТЛІНЕР"!

Шановний клієнте!

Оформлення Договору №{{contract.number}} добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (Добровільна Автоцивілка) пройшло успішно.

Чекайте дзвінка від нашого менеджера для погодження з Вами зручного часу для підписання Договору №{{contract.number}} добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (Добровільна Автоцивілка) та оплати страхового платежу.

Дякуємо за вибір Страхової компанії "ВЕЛТЛІНЕР"!

Шановний клієнте!

Оформлення Полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» №{{contract.number}} пройшло успішно.

Чекайте дзвінка від нашого менеджера для погодження з Вами зручного часу для підписання Полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» та оплати страхового платежу.

Дякуємо за вибір Страхової компанії "ВЕЛТЛІНЕР"!

Туристичне страхування

Ми гарантруємо організацію та оплату медичної допомоги в разі погіршення здоров'я за кордоном.

{{totalPrice()}} грн
детальніше

Наш комплексний договір "Комфортна подорож" відповідає вимогам Посольств країн Шенгенської зони та всього світу.

ПрАТ "СК "ВЕЛТЛІНЕР" акредитована у всіх Посольствах.

Ми забезпечуємо:
Організацію та оплату медичної допомоги в усіх куточках планети.
Цілодобове обслуговування 24/7 через нашого партнера - сервісний центр ТОВ "САВІТАР ГРУП".

Усі співробітники медичного асистансу завжди готові прийти на допомогу. Вони заздалегідь знають профіль і адресу медичного закладу, в якому ви зможете отримати медичну допомогу.

Вартість полісу страхування для подорожуючих залежить від:
- країни перебування;
- мети поїздки (відпочинок, робота, навчання, заняття спортом);
- наявності франшизи; - розміру страхової суми;
- програми страхування;
- строку перебування в іншій країні.

Що включають програми страхування - див. вкладення.

консультація

Замовлення консультації


Замовлення консультації по комплексному стархуванню подорожуючих пройшло успішно.

Ми відповімо на Ваш запит протягом 24 годин!

Дякуємо за вибір Страхової компанії "ВЕЛТЛІНЕР"!

Заявка


Ваша Заявка по комплексному стархуванню подорожуючих прийнята.

Ми відповімо на Ваш запит протягом 24 годин!

Дякуємо за вибір Страхової компанії "ВЕЛТЛІНЕР"!

Замовлення консультації

{{alert}}